O registru

Sportovniregistr.cz je projekt, který má přinést užitek všem stranám, které mají zájem o sport a sportovní vyžití v ČR. Hlavní myšlenkou sportovního registru je aktivní propojení všech sportovních klubů a veřejnosti. Nedílnou součástí je pak osvěta ve světě netradičních sportů, mediální podpora sportovních událostí a získávání informací o sportovním dění.

Všechny údaje uvedené na tomto webu jsou získané z veřejně dostupných zdrojů, od sportovních klubů popř. od jejich členů a jsou shromažďovány za účelem vytvoření ucelené, aktuální databáze sportovních klubů, rozdělené do sportovních odvětví. Tento systém usnadní široké veřejnosti vyhledání konkrétního klubu v místě bydliště.

Hlavním cílem sportovního registru je nabídnout sportovním klubům podporu v získávání nových sportovců, být více vidět. Veřejnosti pak nabízí komplexní přehled všech sportovních klubů pod „střechou“. Sportovní registr bude dále také mapovat aktuální stav sportovišť a jejich vytížení.

Za pomocí filtrů si každý návštěvník tohoto sportovního registru snadno najde klub věnující se sportu, který ho zajímá. Nalezne zde potřebné kontaktní údaje a základní informace o klubu. Neaktuálnost údajů v tomto veřejném registru může mít negativní vliv na získávání nových členů, využívání služeb našich partnerů, mediální podporu a povědomí o daném sportovním klubu.